סרטון #3

יוצרים לולאה ראשונה

(תפיסה נכונה של המסרגה (כמה שיטות

סרטון #1:

מסרגה קרושה הראשונה שלי:

איך לדעת באיזה עובי המסרגה, איך להתאים חוטים למסרגה,

שוני בין המסרגות, חוטים מומלצים לסריגת בובות.

חומרים נוספים הדרושים לסריגת בובות.

 


סרטון #4:
תפקיד של יד ימנית בזמן הסריגה,
תפקיד של יד שמאל בזמן הסריגה,
עמדה נכונה של שתי הידיים בזמן הסריגה,
איך להחזיק נכון מסרגה וחוט עבודה בזמן עבודה.
סרטון #5
איך סורגים שרשרת עיניים (עיני שרשרת(

סרטון # 6:
סריגת תפר חצי עמוד (תפר חצאי עמודים(
חצי עמוד על סריגה שטוחה (ומה היא(


סרטון #8:
טבעת קסם

סרטון #7
התחלת הסריגה ללא טבעת הקסם 
סריגת ח"ע בשיטת הספירלה