שיעורי סריגה למתחילים - מסרגה אחת קרושה


הדרכה סריגה של לולאה ראשונה

הדרכה סריגה עיני שרשרת

הדרכה סריגת חצאי עמודים

הדרכה סריגה בספירלה, הבנה של הוראות סריגה

סריגת טבעת הקסם

שיעור סריגה  למתחילים 

תפר עמוד מקוצר